Projekt: Kompetencje inwestycją w przyszłość

Celem projektu jest szkolenie osób dorosłych w zakresie: nauki języka obcego (język angielski) lub nauki obsługi komputera i korzystania z internetu.

Do udziału w projekcie zapraszamy 180 osób dorosłych uczących się lub pracujących (nie prowadzących działalności gospodarczej), zamieszkujących subregion olsztyński, z wykształceniem średnim, z własnej inicjatywy zainteresowanych podnoszeniem poziomu kompetencji lub kwalifikacji.

Na zakończenie szkoleń po zdanym egzaminie uczestnicy otrzymają certyfikaty poświadczające ukończenie kursu.

Projekt trwa od 09.2019 do 08.2020.

Projekt realizowany będzie na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego w powiatach:

Olsztyn, olsztyński, bartoszycki, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, szczycieński.

Dokumenty do pobrania

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin rekrutacji

Harmonogram zajęć