Wybory Kobiet Sukcesu Warmii i Mazur – 24. edycja

Od 2014 r. Fundacja „Moda na Warmię i Mazury” jest współorganizatorem Wyborów Kobiet Sukcesu Warmii i Mazur. Z naszym udziałem odbyło się już 8 edycji tego wydarzenia. Przygotowujemy obecnie 24. edycję wyborów na Warmii i Mazurach, które będą zwieńczone uroczysta galą 8 marca z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet.
Pierwszym i najważniejszym elementem przedsięwzięcia jest wyłonienie kandydatek do tytułu Kobiety Sukcesu Warmii i Mazur 2022, następnie spośród nich kapituła dokona wyboru Złotej Dziesiątki.
Prośbę o zgłaszanie kandydatek kierujemy do samorządów, organizacji pozarządowych i mediów regionalnych z obszaru województwa warmińsko-mazurskiego.
Zgłoszenie kandydatki powinno zawierać następujące dane:

 1. Imię i nazwisko kandydatki;
 2. Funkcja, stanowisko, firma;
 3. Kontakt (miejscowość, telefon, e-mail);
 4. Opis działalności i uzasadnienie zgłoszenia do konkursu (od 1500 do 3000 znaków);
 5. Zdjęcie kandydatki;
 6. kontakt do osoby zgłaszającej (instytucja/organizacja, telefon, e-mail).
  Zgłoszenia przyjmujemy do 10 lutego 2022 r. elektronicznie na e-mail: biuro@fundacjamwm.pl lub e.domaradzka@o2.pl.
  Zgłoszenia prosimy nadsyłać w pliku edytowalnym word lub innym.
  Kontakt:
  Ewa Domaradzka-Ziarek – inicjatorka i organizatorka Wyborów Kobiet Sukcesu Warmii i Mazur
  Prezes Fundacji „Moda na Warmię i Mazury”,
  tel. kom. 664 787 989, e.domaradzka@o2.pl
  www.kobietysukcesu.org
  Facebook: Wybory Kobiet Sukcesu Regionów Polski
  You Tube: Kobiety Sukcesu Regionów Polski
  www.fundacjamwm.pl

Share: