Sprawozdania z działalności

W 2018  roku Fundacja „Moda na Warmię i Mazury” zrealizowała następujące działania:

 

styczeń

Podpisanie umowy na realizację projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 pn. „Kwalifikacje dla branży IT – nauka dziś, praca jutro!”, którego byliśmy partnerem wspierającym.

Liderem projektu była firma BSmart ze Szczecina, która przygotowała i prowadziła kursy komputerowe. Fundacja odpowiedzialna była w tym projekcie za rekrutację uczestników na szkolenie i promocję projektu. W kursach wzięło udział 50 osób dorosłych z obszaru całego województwa. W ramach projektu od marca 2018 do maja 2019 odbyły się:

– kwalifikacyjne kursy zawodowe:

  • „Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych” – 390 h
  • „Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami”– 450 h

– szkolenia informatyczne:

  • „Tester oprogramowania” (Software Testing Fundamentals) – 80 h
  • „Specjalista bezpieczeństwa IT” (Security Fundamentals) – 80 h

marzec

Współorganizowanie XX Gali Kobiet Sukcesu Warmii i Mazur, która odbyła się 7 marca. Uhonorowana została kolejna dziesiątka wyjątkowych pań z naszego regionu.

Gala, jak to miało miejsce w ubiegłych latach, zawierała też wątki ekologiczne pod hasłem „Energia Kobiet to energia odnawialna”. Fundacja odpowiadała za przygotowanie pod względem merytorycznym tej części wydarzenia. Na współorganizację Gali pozyskaliśmy grant z WFOŚiGW w Olsztynie oraz środki od firm komercyjnych.

 

kwiecień

Podpisanie umowy z LGD Warmiński Zakątek na realizację projektu pn. „Innowatorzy na Warmii”. Elementem projektu były szkolenia mieszkańców gminy Dywity z zakresu dziennikarstwa obywatelskiego oraz wydanie lajfstylowego Magazynu DYWiTY.

Szkolenia dla kilkunastu osób odbyły się w czerwcu, a przez całe wakacje trwały przygotowania do wydania magazynu.

 

 

czerwiec

Przystąpienie do Programu Polska-Rosja z projektem dotyczącym współpracy regionu Warmii i Mazur oraz Obwodu Kaliningradzkiego w dziedzinie gospodarki odpadami.

Naszym partnerem jest rosyjska organizacja pozarządowa pn. „Regionalne Centrum Nauczania” w Kaliningradzie. Przygotowaliśmy wniosek tego projektu wspólnie ze Swietłaną Markulis i Natalią Firsową z Kaliningradu. Po naszej stronie wniosek przygotowały Ewa Domaradzka-Ziarek, Wioleta Sokół i tłumaczka języka rosyjskiego Iwona Borys. Nazwa projektu: „Śmieci nie znają granic”. Nasza fundacja będzie w nim pełnić rolę beneficjenta wiodącego.

Jednocześnie w projekcie pn. „Przyszłość bez śmieci” składanym przez nasze partnerki po rosyjskiej stronie nasza fundacja została partnerem wspierającym.

Termin złożenia wniosków: 13 lipca 2018, rozstrzygnięcie konkursu: wrzesień 2019.

 

sierpień

Złożenie wniosku i pozyskanie dotacji z WFOŚiGW w Olsztynie na projekt „Muzyka dla Natury”. W ramach zadania wyprodukowane zostały płyty CD z muzyką poświęconą tematowi ochrony środowiska i gospodarce odpadami. Płyty wraz z folderem poświęconym prawidłowej selektywnej zbiórce odpadów w gospodarstwach domowych zostały przekazane nieodpłatnie uczestnikom specjalnego koncertu zespołu muzycznego, który odbył się 15 września w gminie Kiwity w ramach dożynek Powiatu Lidzbark Warmiński. Zostało zorganizowane tam również stoisko informacyjne nt. gospodarki odpadami.

 

wrzesień

1)

Rozpoczęcie realizacji projektu „100 lat Niepodległej”, na który składały się  przygotowanie wystawy fotografii pt. „Przyjaźń, która utorowała drogę Niepodległej” oraz  spotkania w szkołach i instytucjach publicznych upamiętniające setną rocznicę odzyskania niepodległości Polski.

Projekt zainaugurowany został 26 września. Na wystawę składały się unikatowe zdjęcia i rysunki pozyskane z Narodowego Centrum Cyfryzacji i Muzeum Wojska Polskiego, pokazujące drogę ku Niepodległej poprzez pryzmat przyjaźni Józefa Piłsudskiego i Kazimierza Sosnkowskiego. Zdjęcia wybrane zostały przez żyjącego syna generała Kazimierza Sosnkowskiego, Piotra. Były to fotografie przedstawiające działalność Sosnkowskiego i Piłsudskiego od roku 1912 do 1921.

Otwarcie wystawy odbyło się w Domu nad Doliną w Różnowie, w którym prowadzony jest Dom Pomocy Społecznej oraz Dom Opieki nad osobami starszymi. Wielu z pensjonariuszy pamiętało wydarzenia z roku 1918 z opowieści swoich rodziców.

Na zakończenie spotkania Prezes Fundacji Ewa Domaradzka-Ziarek poczęstowała zebraną publiczność Chlebem Legionów, upieczonym według receptury z 1916 roku przez Piekarnię Tyrolską.
Partnerami wystawy byli: Związek Piłsudczyków RP, Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Fundacja dla Rodaka, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie, Wydział Humanistyczny UWM.

Wystawa składała się z kilkunastu wielkoformatowych tablic. Prezentowana była w kilkunastu gminach regionu w okresie do grudnia 2018. Każdemu  otwarciu towarzyszył odczyt na temat roli gen. Sosnkowskiego i Józefa Piłsudskiego w walce o niepodległość.

Otrzymaliśmy na ten cel dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz darowiznę Dobromiejskiej Fabryki Mebli.

2)

12 września w Konstancinie odbyła się VIII Gala Kobiet Sukcesu Mazowsza, której nasza fundacja była współorganizatorem. Galę przygotowaliśmy we współpracy z Konstancińskim Domem Kultury. Formuła wydarzenia jest kontynuacją inicjatywy pn. Wybory Kobiet Sukcesu, która zrodziła się na Warmii i Mazurach przed dwudziestu laty.

Na ten cel otrzymaliśmy dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

3)

Przyjęcie propozycji firm BSmart ze Szczecina i J&C Group z Gdyni dotyczącej wspólnego przygotowaniu projektów szkoleń komputerowych i językowych do konkursu planowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W projektach Fundacja miała pełnić rolę beneficjenta wiodącego. Obydwa projektu zostały pozytywnie rozpatrzone i w styczniu 2019 podpisane zostały umowy na ich realizację.

 

październik

Wydanie trzeciego numer Magazynu Dywity było okazją do uroczystego podsumowania projektu „Innowatorzy na Warmii” sfinansowanego ze środków LGD Warmiński Zakątek.

Magazyn w liczbie 3000 egzemplarzy został rozprowadzony przez grupę wolontariuszy po obszarze całej gminy Dywity.

Spotkanie podsumowujące projekt odbyło się w historycznym dworku państwa Palmowskich w Spręcowie. Wzięli w nim udział twórcy Magazynu Dywity, autorzy artykułów, ich bohaterowie, uczestnicy szkolenia w ramach projektu i wolontariusze. Obecny na spotkaniu był wicewójt gminy Dywity Daniel Zadworny. Wydarzenie umilił krótkim koncertem Krzysztof „Zawias” Zawistowski – gitarzysta, kompozytor, entuzjasta gitary elektrycznej.

 

listopad

Kulminacyjnym punktem naszego projektu pn. “Piłsudski i Sosnkowski – twórcy Niepodległej w fotogramach i obrazach” była prezentacja wystawy i okolicznościowy koncert 13 listopada 2018 roku z udziałem przybyłego z Kanady Piotra Sosnkowskiego, najstarszego żyjącego syna Kazimierza Sosnkowskiego.