Sprawozdanie merytoryczne z działań w 2017 r.

W 2017 roku Fundacja „Moda na Warmię i Mazury” zrealizowała następujące projekty:
styczeń

 1. Wydaliśmy pierwszy numer Magazynu DYWiTY, inicjatywy całkowicie oddolnej, stworzonej przez mieszkańców jednej gminy z myślą o innych mieszkańcach tej gminy. Opublikowaliśmy go również w wersji elektronicznej na platformie ISSUE w internecie. Dofinansowanie uzyskaliśmy m.in. z projektu „Swojego nie znacie” ze środków WFOŚiGW w Olsztynie, a ponadto z dotacji instytucji samorządowych, firm prywatnych i darowizn;
  luty
 2. Wydaliśmy we współpracy z Katedrą Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Archiwum Państwowym w Olsztynie.
  album pt.: „Ogrody Larrasów” o założeniach dworsko-parkowych z XIX w. na Warmii i Mazurach. Projekt został dofinansowany przez WFOSiGW w Olsztynie oraz Archiwum Państwowe. To pierwsza tego typu publikacja na temat działalności na naszych terenach architektów krajobrazu z przełomu wieków XIX/XX Johana Larassa i jego syna. Elementem projektu były też prelekcje i spotkania z mieszkańcami gmin oraz wystawy. W wydawnictwie zostało opisanych 13 założeń parkowych w miejscowościach: Durąg, Kąty, Jankowo, Gisiel, Warlity Małe, Ponary, Gołutowo, Piele, Górowo, Bęsia, Sople, Boże i Kadzie. Zaczynem całego działania były szkice założeń ogrodów i parków autorstwa Larassów znajdujące się w Archiwum Państwowym w Olsztynie.
  marzec
 3. XIX Gala Kobiet Sukcesu, której byliśmy współorganizatorem, odbyła się pod hasłem: „Perfekcyjne panie domu”. Na jej współorganizację pozyskaliśmy grant z WFOŚiGW w Olsztynie.
  kwiecień
 4. Zostaliśmy partnerem wspierającym firmy 4AM GROUP ze Szczecina realizującej szkolenia komputerowe w projekcie: „Administrator systemów komputerowych i grafik komputerowy – zawody z przyszłością!”. Projekt finansowany w ramach RPO WiM, Poddziałanie 2.3.2
  W tym projekcie byliśmy odpowiedzialni za rekrutację uczestników i promocję projektu. W ramach projektu odbyły się 2 kursy: “Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami” oraz „Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych”. Zajęcia prowadzone były w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania im. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie. W projekcie wzięło udział 50 osób. Projekt trwał 9 miesięcy. Zajęcia odbywały się dwa razy w miesiącu w weekendy. Po ukończeniu zajęć wszyscy zdali egzamin państwowy dający kwalifikacje zawodowe.
 5. Dzień Ziemi 22 kwietnia – spotkanie w Muzeum Nowoczesności w Olsztynie. Specjalnie z okazji Dnia Ziemi pokazaliśmy dzieciom oraz paniom i panom jak postępować ze śmieciami, by nadać im wyższy status, czyli odpadu wtórnego, nadającego się do przerobienia na rzecz znów nam przydatną. Podczas spotkania, na które wstęp był wolny, przeprowadziliśmy konkursy z nagrodami dla dzieci i dorosłych, pokazaliśmy filmy, prezentacje fachowców, którzy opowiedzieli o drodze jaką przebywają nasze śmieci, by zyskać swoje drugie życie. Wydarzenie zostało sfilmowane przez Telewizję Olsztyn. Projekt dofinansowany ze środków WFOŚiGW w Olsztynie.
  lipiec
 6. Projekt „Największy Skarb – muzyczna promocja zasad recyklingu”.
  Nasza fundacja była partnerem koncertu z okazji XX-lecia popularnego na Warmii i Mazurach zespołu muzycznego Kapela Jakubowa.
  Otrzymaliśmy dofinansowanie od WFOSiGW w Olsztynie na promocję zasad ochrony środowiska i recyklingu przy okazji tego wydarzenia. Wydaliśmy folder z programem koncertu, w którym znalazły się zasady obowiązującej selektywnej zbiórki odpadów.
  sierpień
 7. 19 sierpnia 40-sobowa grupa Polaków z Białorusi zwiedzanie północnej Polski zaczęła od Olsztyna. Fundacja „Moda na Warmię i Mazury”, podobnie jak w czasie poprzednich pobytów w naszym regionie, udzieliła pomocy Helenie Marczukiewicz, prezes Mińskiego Miejskiego Oddziału Związku Polaków na Białorusi, w pokazywaniu tego, co u nas najciekawsze. Gościom pokazaliśmy Centrum Techniki i Rozwoju Regionu „Muzeum Nowoczesności” i olsztyński zamek, gdzie mieli okazję posmakować potraw serwowanych przez wytwórców żywności regionalnej w ramach festynu „Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury”.
 8. Byliśmy partnerem akcji prowadzonej przez Fundację dla Rodaka. Włączyliśmy się w zbiórkę książek dla rodaków za wschodnią granicą w ramach akcji prowadzonej przez Fundację dla Rodaka. Przekazaliśmy młodzieży z Kazachstanu audiobooki o historii i przyrodzie Warmii i Mazur. Młodzież z Kazachstanu wzięła m.in. udział w Paradzie Jakubowej w Olsztynie i festiwalu folkloru.
  grudzień
 9. Wydaliśmy drugi numer Magazynu DYWiTY – w tym artykuły edukacyjne o przyrodzie w ramach projektu „Przyroda wokół nas” dofinansowanego przez WFOSiGW w Olsztynie. Na wydanie pisma złożyły się też wpłaty od firm prywatnych i z darowizn;
 10. Zrealizowaliśmy film „Młodzi ekolodzy a sprawa śmieci” z udziałem licealistów z Olsztyna i rozliczyliśmy projekt do końca roku. Projekt dofinansowany ze środków WFOŚIGW w Olsztynie.

Share: