Byliśmy współorganizatorem konferencji PPK

Nasza fundacja była współorganizatorem konferencji pn. „PPK - prywatne oszczędności uczestników. Jak bezpiecznie wdrożyć i obsługiwać PPK w sektorze jednostek organizacyjnych gmin i powiatów. Ekspertyza i dotychczasowe doświadczenia”. Konferencja odbyła się 18 września 2020 r. w Olsztyńskiej Szkole Wyższej. Od początku 2021 obowiązkiem wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych objęte będą firmy zatrudniające od