Wyniki konkursu dla młodzieży “NATURA BEZ GRANIC”

Konkurs dla młodzieży na krótki film i plakat w ramach rosyjsko-polskiego projektu NATURA BEZ GRANIC odbywał się od 01 marca do 12 września 2021 r. Skierowany był do młodych ludzi obu krajów, a jego celem było zwrócenie uwagi na konieczność ochrony transgranicznych obszarów natury, tj. znajdujących się na terytorium sąsiadujących krajów. Do