Ewa Domaradzka-Ziarek

Prezes Zarządu Fundacji "Moda na Warmię i Mazury"

Ewa Domaradzka-Ziarek

Prezes Zarządu Fundacji "Moda na Warmię i Mazury"

Z zawodu dziennikarka, w  2013 roku założyła Fundację „Moda na Warmię i Mazury”, której celem jest m.in. promocja regionu, edukacja ekologiczna i działania na rzecz rozwoju gospodarczego Warmii i Mazur.